ตำนานเกี่ยวกับโยคะ

บางคนยึดติดกับคำสอนแบบดั้งเดิม ในขณะที่บางคนผสมผสานเทคนิคใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถค้นพบสิ่งที่แตกต่างในโยคะ โยคะเหมาะสำหรับทุกคน
โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ศาสนา หรือสมรรถภาพทางกาย โยคะไม่ใช่กีฬาหรือการออกกำลังกายตามปกติ ไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายหรือไม่มีการแข่งขัน แต่เป็นการปฏิบัติส่วนตัวแม้ว่าจะทำเป็นกลุ่มก็ตาม
ชีวิตที่เร่งรีบ การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ข้อมูลส่วนเกิน… ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดการทำลายตนเอง ความเครียด ความตึงเครียด การอุดตัน และสิ่งหนีบในร่างกาย เราเคลื่อนไหวไม่เพียงพอ เรานอนหลับไม่สนิท เราทานอาหารระหว่างเดินทาง เราไม่รู้ว่าจะผ่อนคลายอย่างไร โยคะเป็นเครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูตนเองในทุกระดับ เพื่อการกำกับดูแลตนเองและความมีวินัยในตนเอง

Scroll to Top